kop-Btheorie.fw_

THEORIE EXAMEN

Om veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer moet je bekend zijn met de verkeersregels en verkeerstekens. Het is belangrijk dat je als bestuurder niet twijfelt over bijvoorbeeld de voorrangsregels of de betekenis van verkeersborden. Tijdens de lessen zal de leerling zoveel mogelijk theoretische informatie meekrijgen, zodat het leren van de theorie een stuk eenvoudiger wordt. Tijdens de rijlessen doe je veel praktische ervaring op, zoals gevaarherkenningssituaties. Vooral de gevaarherkenningsvragen kun je goed beatwoorden als je al enige praktijkervaring hebt opgedaan. Om die reden is het raadzaam om eerst met de rijlessen te beginnen, alvorens je deelneemt aan een theorie examen.

Om deel te kunnen nemen aan het theorie examen moet je 16 jaar of ouder zijn. Om een tussentijdse toets of praktijkexamen af te kunnen leggen dien je eerst je theoriecertificaat te halen. Dit kun je zelf aanvragen via de site van het CBR, www.cbr.nl of je kunt je rijinstructrice hiervoor machtigen. Voor kandidaten die de Nederlandse taal niet goed beheersen en liever in hun eigen taal theorie examen willen afleggen, is dit mogelijk. In dat geval wordt een individueel examen afgenomen, dat uitsluitend kan worden aangevraagd door je eigen rijschool. Wil je in een buitenlandse taal het theorie examen afleggen, dan dien je via het tolkennet (www.tolkennet.nl) een afspraak te maken met een tolk. Houd er rekening mee dat je tenminste twee weken van tevoren een afspraak reserveert.